Spara och bevara* bibliographic database

Haugen, A (1997) Uppvärmning och bevarande av medeltida stenkyrkor. En byggnads- och klimatteknisk studie av naturstensmurverk. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Arkitekthøgskolen i Oslo.

Full text not available from this repository.

Abstract

The main objective of the project is to determine if medieval stone churches can be used, with the current demand on indoor climate satisfied, and at the same time meet the demand on building conservation. The project is divided in three parts. The first being a building survey on three Norwegian medieval stone churches; Bönse, Skoger and Tanum. Bönse is unheated, Skoger partly heated and Tanum continousley heated. The second part includes a survey of known limits for damages in stone masonry due to climat conditions. And a laboratory study on mortar and stone in different environmental conditions. The third part is a computer simulation of temperature and humidity levels within the walls. /// Huvudmålet med projektet är att fastslå om medeltida stenkyrkor kan användas, med dagens krav på inomhusklimat tillgodosedda, och samtidigt kräva så små insatser för underhåll och bevarande av naturstensmurverken att de kan accepteras ur antikvarisk synvinkel. Projektet är uppdelat i tre delar. Den första delen omfattar för det första en byggnadsundersökning av tre norska medeltida stenkyrkor; Bönses kirke, Skoger gamle kirke samt Tanum kirke. Bönses kirke är ouppvärmd, Skoger gamle kirke är delvis uppvärmd och Tanum kirke är kontinuerligt uppvärmd. Denna del omfattar också en studie av klimatet i kyrkorna samt en studie av både hur och hur mycket kyrkorna används samt också en jämförelse mellan klimatet i en delvis uppvärmd kyrka och en helt uppvärmd respektive en helt ouppvärmd kyrka. Den andra delen innehåller en genomgång av kända gränsvärden för skador som kan uppkomma i naturstensmurverk på grund av klimatförhållandena, samt en studie i laboratorie av hur några materialegenskaper hos puts och natursten påverkas av olika klimatförhållanden. De materialegenskaper som har studerats i laboratorie är temperatur- och fuktbetingande. Del tre omfattar datorsimulering av temperatur- och fuktförhållanden i murverken. Dessa har genomförts med randvillkor i form av de kontinuerliga mätningarna av relativ luftfuktighet och temperatur i kyrkorna.

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined])
Uncontrolled Keywords: Church; Heating; Masonry; Mortar; Kyrka; Uppvärmning; Murverk; Bruk
Subjects: Svenska, danska, norska > Klimatstyrning > Uppvärmning
Depositing User: Anna Samuelsson
Date Deposited: 12 Jun 2008 13:45
Last Modified: 13 Mar 2017 13:48
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/410

Actions (login required)

View Item View Item