Spara och bevara* bibliographic database

., . (2014) Varsam energieffektivisering i gotländska stenhus. Project Report. Uppsala universitet.

[img] Text
Varsam_energieffektivisering_i_gotländska_stenhus.pdf

Download (19MB)

Abstract

För att nå de övergripande klimatmålen måste insatser göras på flera områden, särskilt måste samhällets energiförbrukning minska och vi måste ställa om till förnybara energikällor. Ca 40% av Europas energianvändning används i byggnader för uppvärmning, avkylning, varmvatten och för hushållsel. EU har satt som mål att minska energiförbrukningen med 20% till 2020. I Sverige har målen arbetats in i de nationella miljömålen med tillägget att förbrukningen skall minska med 50% till 2050. Utöver de övergripande målen på europeisk och nationell nivå har kraven på energiprestanda höjts i och med de nya nationella byggreglerna som trädde i kraft 2012 och som omfattar befintliga byggnader vid omfattande renoveringar. Denna skrift har tagits fram av Kulturvård vid Uppsala Universitet Campus Gotland och Gotlands Museum inom projektet HELTH, Healthy and Energy efficient Living in Traditional rural Houses, som är ett tvärvetenskapligt och internationellt projekt finansierat av EU genom programmet Central Baltic Interreg IV A, 2007–2013. Projektet leds av Estlands friluftsmuseum i Tallinn. Övriga partners är Tekniska universitetet i Tallinn, Aalto-universitetet i Helsingfors, Tarju regionala museum i Estland samt Uppsala Universitet Campus Gotland/Kulturvård. Arbetet har också haft stöd från Energimyndigheten genom forskningsprogrammet Spara och Bevara. HELTH-projektet syftar till att ta fram underlag kring hur vi kan hantera energisparmålen i äldre traditionella bostadshus på landsbygden och samtidigt ta hänsyn till de kulturhistoriska värden som är förknippade med dessa byggnader. För att kunna säga något om vilka möjligheter som finns att energiförbättra bostadsbebyggelsen på landsbygden har ett antal hus valts ut för att insamla data om byggnaden i sig, dess konstruktion och byggnadsmaterial, hur byggnaden fungerar byggnadsfysikaliskt genom att mäta inomhustemperatur, relativ fuktighet, lufttäthet och luftväxling. På Gotland har fokus legat på stenhusen som byggdes på 17- och 1800-talet varför 20 byggnader från denna kategori valdes ut efter benäget tillstånd från fastighetsägarna för undersökningar och mätningar av inomhusklimatet. I Estland och Finland har mätningar i första hand gjorts på trähus.

Item Type: Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords: energieffektivisering, stenhus, inomhusklimat
Subjects: ?? build ??
?? case ??
?? manage ??
Svenska, danska, norska > Fallstudier och management
Depositing User: Universitetsadjunkt Susanna Carlsten
Date Deposited: 10 Oct 2014 09:18
Last Modified: 03 Apr 2017 16:29
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/801

Actions (login required)

View Item View Item