Spara och bevara* bibliographic database

Fransson, Lovisa Den utvidgade tolkningen av Århuskonventionen – en seger för kulturmiljön, och i så fall, till vilket pris? Den utvidgade tolkningen av Århuskonventionen – en seger för kulturmiljön, och i så fall, till vilket pris?.

[img]
Preview
Text
Den utvidgade tolkningen av Århuskonventionen.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: https://img1.wsimg.com/blobby/go/9ac771ea-d620-467...

Abstract

Ända sedan Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till överprövning i miljöfrågor ratificerades av Sverige 2005 kan det noteras hur miljöorganisationer har fått en utvidgad talerätt i svensk praxis. Därefter har Sverige blivit tillrättavisad av EU-domstolen för att inte ha tillförsäkrat ideella föreningar den omfattande rätt till rättslig prövning i mål som berör miljöfrågor som följer av Århuskonventionen. 1 Därtill har EU-domstolen fastställt att de nationella domstolarna har en skyldighet att, så långt det är möjligt, tolka den nationella processrätten så att den överensstämmer med målen i Århuskonventionen såväl som målet att säkerställa ett effektivt domstolsskydd enligt unionsrätten.2 Det har på så sätt varit tydligt att den svenska rätten har varit tvungen att ges en ny tolkning för att kunna överensstämma med konventionens syften. 3 Faktum är att Sverige ratificerade Århuskonventionen med en reservation om att plan- och bygglagens (PBL:s) förenlighet med konventionen kommer att behövas åtgärdas allteftersom. 4 Att överklaganderätten till följd av konventionen även skulle innefatta beslut om kulturmiljö var det dock få nationella rättstillämpare som förutspådde. 5 Så sent som år 2016 bedömde mark och miljööverdomstolen (MÖD) att en förening med ändamål att tillvarata kulturmiljön i den byggda miljön inte hade talerätt.6 Rättsutvecklingen har därefter förändrats drastiskt då högsta förvaltningsdomstolen år 2018 bedömde att ett beslut om nybyggnation enligt kulturmiljölagen relaterade till miljön på ett sådant sätt att det omfattas av Århuskonventionens artikel 9.3, vartefter även kulturmiljöföreningar tillerkänts talerätt med stöd av konventionen. 7 8 Men vad innebär egentligen den utökade tolkningen av talerätten för kulturmiljöföreningar för det kommunala planmonopolet, förutsägbarheten i byggprocesser, domstolars utredningsskyldighet och, inte minst, för skyddet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader?

Item Type: Article
Subjects: English > Climate Change Adaptation
Depositing User: Susanna Carlsten
Date Deposited: 31 Jan 2023 07:18
Last Modified: 09 Feb 2023 06:36
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/1272

Actions (login required)

View Item View Item