Spara och bevara* bibliographic database

Information på svenska

Databasen innehåller bibliografiska referenser till artiklar och böcker som behandlar energieffektivisering i
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I så stor utsträckning som möjligt är referenserna länkade till elektroniska
fulltextdokument.

Databasen är till för yrkesverksamma inom området: konservatorer, byggnadsantikvarier, föremålsantikvarier,
ingenjörer och arkitekter. Målgruppen är internationell och databasen är därför på engelska. De allra flesta
texterna är på engelska, men det finns också texter på svenska och andra språk.

Exempel på innehåll:

• antikvariska aspekter på energieffektivisering
• mätning av fukt och värme i äldre byggnader
• äldre byggnadskonstruktioners energiprestanda
• simulering och beräkning av fukt och värme i äldre byggnader
• förebyggande konservering genom klimatstyrning
• inneklimatets inverkan på nedbrytning av material

Här finns också ett urval av relevanta texter om byggnadsfysik, installationsteknik, inomhusklimat och
biologisk nedbrytning.

Spara och bevara startades 2007 som ett forsknings- och utvecklingsprogram, finansierat av
Energimyndigheten. Besök gärna Spara och bevaras hemsida. Programmets huvudkontor finns på
avdelningen för kulturvård vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Du kan bidra till innehållet i databasen genom att skicka ett e-mail. Vi tar också gärna emot förslag på
förbättringar.

För generella frågor, maila: info@sparaochbevara.se

Tor Broström
Uppsala universitet - Campus Gotland
tor.brostrom@konstvet.uu.se
018-471 8323

Den här sidan använder EPrints 3, fri mjukvara utvecklad av University of Southampton.