Spara och bevara* bibliographic database

Janols, H and Lindberg, F and Nygren, I (2010) Uppgradering av traditionellt byggsystem Delprojekt 1: Produktutveckling – timmerhus och energihushållning. Other thesis, Högskolan Dalarna.

[img]
Preview
Text
slutrapport.pdf

Download (723kB) | Preview

Abstract

Under perioden 2008-2009 har Föreningen Svenska Timmerhus (FST)genomfört ett projekt som heter ”Uppgradering av traditionellt byggsystem”. Detta projekt består i sin tur av två delprojekt, där delprojekt 1 heter "Produktutveckling – timmerhus och energihushållning". Det övergripande syftet med delprojekt 1 är att ta fram kunskap och riktlinjer för utformning av timmerhus som uppfyller de nya byggnormernas krav på energihushållning samtidigt som hänsyn tas till gammal byggtradition samt moderna kundkrav som t.ex. frilagt timmer. I projektet har 12 timmerhus med frilagd stomme av timmer observerats under en 12 månaders period med avseende på deras energianvändning. Fastighetsägarna har under denna period fått fylla i energiuppgifter samt svara på enkäter och i några fall delta i intervjuer om sitt boende. Under observationsperioden har även husen lufttäthetsprovats och termograferats. Resultatet av den uppmätta specifika energianvändningen visar att 2 av 11 hus klarar dagens energikrav medan 2 ligger strax ovanför kraven. Från de hus som klarat eller varit nära att klara kravet på specifik energianvändning finns det flera lärdomar att dra. I ett fall har byggnadens A-temp optimerats jämfört med klimatskalet och i ett annat fall har byggnaden försetts med en bergvärmepump samt energiåtervinning på frånluften. Dessa faktorer kan tillsammans bidra till att byggnaden klarar dagens krav på energihushållning. Den uppmätta energianvändningen har även jämförts med en energibehovsberäkning. För majoriteten av de undersökta husen visar det sig att beräkningen ligger högre än vad verkligheten visar. I de fall husen utförts med en värmepump ligger dock beräkningen under eller lika med den uppmätta energianvändningen. Lufttäthetsprovningarna visar att ett realistiskt läckagetal för ett timmerhus sannolikt är 1,2 l/s, m2 om tillverkaren följer FST:s kvalitetssystem. Det framgår även vid genomförda termograferingar att flera orsaker till läckage ej härrör från timmerstommen utan kan kopplas ihop med traditionella läckage. Ett exempel på detta är läckage i anslutningen mellan vägg och tak. Med hänsyn till det regelverk som finns avseende energihushållning och de framtida förändringar som förespråkas kan det i ett längre perspektiv bli svårt att bygga timmerhus med frilagd trästomme som klarar framtidens energikrav. Det är därför av stor vikt för timmerhusbranschen att undersöka alternativa vägval där en dispens från energikraven för detta segment av bostäder kan vara en väg att gå. I detta arbete är det då viktigt att lyfta fram argument som brukarnas syn på timmerhusets mervärde i form av livskvalité, inomhusklimat och kulturarv. Att timmerhuset ofta har en lägre energianvändning än vad teorin visar på samt att byggnaden är uppförd av ett klimatneutralt stommaterial. Slutligen bör även hänsyn tas till att det handlar om en liten marknad som ur ett globalt energiperspektiv är försumbar.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: energihushållning, Byggteknik, gammal byggtradition, energianvändning, bergvärmepump, energiåtervinning,
Subjects: Svenska, danska, norska > Byggnadens klimatskal
?? case ??
?? climcon ??
Depositing User: Kajsa Stavebring
Date Deposited: 14 Jan 2011 15:14
Last Modified: 22 Dec 2016 15:08
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/611

Actions (login required)

View Item View Item