Spara och bevara* bibliographic database

Holm, Daniel and Sandö, Peter (2015) Energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader. Project Report. IVL Svenska Miljöinstitutet.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.ivl.se/download/18.4b1c947d15125e72dda3...

Abstract

Energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet utgör en viktig del för att minska vår energianvändning. Byggnader uppförda före slutet av andra världskriget uppgår till runt 30 % av det totala beståndet. I dessa byggnader finns det ofta en betydande potential att reducera energibehovet. Det är också bland dessa byggnader vi återfinner stora delar av vår kulturhistoria som är värd att bevara, vilket är viktigt att beakta vid ändring av en byggnad. I och med att miljöklassningssystemet Miljöbyggnad vuxit på marknaden och används flitigt vid ombyggnads- och renoveringsprojekt spelar det en viktig roll för bedömning av befintliga byggnader. Projektet har syftat till att utreda hur energi- och miljökrav bör hanteras med hänsyn tagen till kulturhistoriska bevarandevärden vid ändring av en befintlig byggnad. Huvudfokus i projektet har varit att utreda ifall indikatorerna i Miljöbyggnad behöver justeras för byggnader med kulturhistoriskt värde. Vidare beskriver rapporten en rekommenderad arbetsprocess för programskedet som fångar upp de kulturhistoriska värdena tillsammans med de tekniska frågorna. Resultat av utredningen visar att det finns ett behov att justera några av indikatorerna i Miljöbyggnad, för att på så sätt ta hänsyn till kulturhistoriska bevarandevärden. Detta är nödvändigt för att inte sådana byggnader ska få en missvisande bedömning i miljöklassningssystemet. Framförallt är det indikatorer som berör energianvändning (indikator 1) och värmeeffektbehov (indikator 2). Särskilt i de fall där det finns begränsningar för åtgärder på framförallt byggnadens yttre, t.ex. avseende tilläggsisolering av fasad och åtgärder på fönster. Vidare kan de indikatorer som berör fönster behöva justeras för att ta hänsyn till begränsningar gällande åtgärder på fönster. De indikatorer som berör fönster är solvärmelast (indikator 3) samt termiskt klimat vinter och sommar (indikatorer 10 och 11). Även ljudmiljö (indikator 5) är en indikator som eventuellt behöver justeras. Den grundar sig på ljudstandarder i vilka det finns motiverat att en sämre ljudklass (D) kan tillåtas med hänsyn till varsamhetskrav vilket står i konflikt med god arbets- och boendemiljö. Gällande materialavsnittet föreslås att en variant av dokumentation av byggvaror (indikator 14) införs för befintliga byggnader. Fulltext-PDF: http://www.ivl.se/download/18.4b1c947d15125e72dda35a3/1452693383617/B2249.pdf

Item Type: Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords: miljöklassning, energieffektivisering, miljöbyggnad
Subjects: ?? manage ??
Svenska, danska, norska > Fallstudier och management
Depositing User: Susanna Carlsten
Date Deposited: 20 May 2016 15:41
Last Modified: 04 Apr 2017 10:35
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/874

Actions (login required)

View Item View Item