Spara och bevara* bibliographic database
Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: - | . | A | B | C | E | F | G | H | K | L | N | O | R | S | T | V | W
Number of items at this level: 46.

-

-, - (2010) Energiguide - til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Manual. Bygningskultur Danmark.

.

., . (2016) Low Energy Apartment Futures (LEAF) - Projektbroschyr. Project Report. Low Energy Apartment Futures (LEAF).

., . (2019) Slutrapport - Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat. Project Report. Luleå Tekniska Universitet.

., . (2014) Varsam energieffektivisering i gotländska stenhus. Project Report. Uppsala universitet.

., . (2014) Strategier för renovering och ombyggnad av flerbostadshus från 1940 – 1960-talet: Strategimatris – ett exempel. Bygg & teknik (2). pp. 12-20.

., . (2015) Varsam energieffektivisering II : Seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse : Visby 5 maj 2014 : Rapport från Riksantikvarieämbetet. Project Report. Riksantikvarieämbetet.

A

Andersson, Lars and Bergh, Jan-Erik (1988) Utvärderig av klimatmätningar på Skoklosters Slott. Project Report. UNSPECIFIED, Falun.

Antell, O and Karlström , J (1998) Att sluta värma en kyrka. Riksantikvarieämbetet. ISBN 91-7209-143-6

B

Bexhed, Jan-Mikael (2008) Svenska kyrkans förfoganderätt över sina kyrkobyggnader kontra kulturminneslagens skyddsbestämmelser - domar från Regeringsrätten. Juridisk Tidskrift (4). pp. 883-889.

Blomsterberg, Åke and Edström, Mats (2010) Förstudie - Energieffektivisering och bevarande av modernismens flerbostadshus (1940-1960). Project Report. Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö, Lunds Tekniska Högskola.

Broström, Tor and Eriksson, Petra and Norrström, Heidi (2015) Bruka, bevara och energieffektivisera. Offentliga fastigheter. ISBN 978-91-7585-249-2

C

Cruz, Ronald (2014) Byggtekniska åtgärder för energieffektivisering av kulturhistorisk värdefull byggnad - En fallstudie av Gamla rådhuset i kvarteret Stadsvapnet 6, Piteå. Other thesis, Luleå tekniska universitet.

E

Eriksson, Anna-Maria (2014) Energieffektivisering av klimatskal med hänsyn till kulturhistorisk värdering - Fallstudier av tre befintliga småhus från 1900-talet ur bevarandesynpunkt. Other thesis, Högskolan Dalarna.

Eriksson, Rickard (2017) Energin i huset - En undersökning av energianvändning och energiprestanda i svenska bostadshus uppförda före 1945 utifrån energideklarationsregistret Gripen. Masters thesis, Uppsala universitet.

F

Fant, E (1922) Om moderna principer vid kyrkorestaureringar. Tidskrift för hembygdsvård (Lund). pp. 143-162.

Fuglseth, Mie and Lyslo Skullestad, Julie and Sandberg-Kristoffersen, Bjørge and Boro, Marte and Berg, Fredrik and Fjeldheim, Harald and Heide, Vegard (2016) Klimagassberegninger Villa Dammen. Project Report. Riksantikvaren.

G

Grytli, Eir and Andresen, Inger and Hermstad, Käthe and Kundsten, Wibeke Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus. Project Report. UNSPECIFIED.

H

Hansen, Niklas (2017) Solceller i skyddade kyrkomiljöer - En studie om solelproduktion och kulturmiljöskydd på kyrkor. Masters thesis, Teknisk- naturvetenskaplig fakultet.

Hellström, Maria (2006) Energi och klimat i kyrkor, en studie av Veberöds kyrka. Masters thesis, Institutionen för Energivetenskaper.

Hjalmarsson, Niklas and Lövgren, Christofer (2005) En 200 år gammal skånelänga uppnår 2000-talets energikrav – hur är det möjligt? Other thesis, Lunds Universitet.

Holm, Daniel and Sandö, Peter (2015) Energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader. Project Report. IVL Svenska Miljöinstitutet.

Holmberg, Jan G and von Hofsten, Astrid (2006) Gripsholms Slott. Projekt bevarandemiljö för 2000-talet. Project Report. UNSPECIFIED.

Holmberg, Jan G. (2007) Orangerier: Orangerier vid vallonbruk i Uppland. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Kungliga Tekniska Högskolan.

Holmström, Ingmar (2000) Byggnadsteknik för lång livslängd. Om upprepat underhåll, isärtagbarhet och reparerbarhet. Other thesis, KTH, Arkitekturskolan.

K

Karlsson, Paulina and Romild, Emma (2014) Energieffektivisering av Lundby gamla kyrka - Framtagning av underhållsplan och energieffektiviserande åtgärder. Other thesis, Chalmers Tekniska Högskola.

Korsfeldt, Thomas and von Gersdorff, Agnes and Langseth, Lise and Edman, Stefan and Swärd, Stefan and Grape, Henrik and Bismark, Antionette and Lawenius, Karin and Asp, Kenneth and Broström, Tor and Eriksson,, Krister (2008) NATIONELL EKUMENISK KLIMATKONFERENS IMMANUELSKYRKAN I STOCKHOLM DEN 11 MARS 2008. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

L

Lappegard Hauge, Åshild and Almås, Anders-Johan and Flyen, Cecilie (2016) VEILEDERE FOR KLIMATILPASNING AV BYGNINGER OG INFRASTRUKTUR – oversikt og tematisk analyse. Technical Report. SINTEF Building and Infrastructure, Trondheim.

Legnér, Mattias and Geijer, Mia (2015) Kulturarvet och komforten: Inomhusklimatet och förvaltningen av kulturhistoriska byggnader och samlingar 1850-1985. Krilon.

Legnér, Mattias and Leijonhufvud, Gustaf and Tunefalk, Martin (2020) Energieffektivisering och kulturhistoriska värden: Styrmedels långsiktiga påverkan på bebyggelsen. Bebyggelsehistorisk tidskrift (78). ISSN 0349-2834

Levin, Marcus (2013) Energieffektivisering av K-märkt hyreshus i Skellefteå. Other thesis, Umeå University, Faculty of Science and Technology.

Lihv, Kristina (2011) Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med exempel från Göteborgsområdet. Masters thesis, Göteborgs universitet.

N

Nilsson, Emil (2008) Energieffektivisering – Laholms kyrkliga samfällighets kulturhistoriska byggnader. Other thesis, Högskolan i Halmstad.

Norrström, H. and Edén, M. (2010) Energy Efficiency and Preservation in our Cultural Heritage in Halland, Sweden. Project Report. Department of Architecture, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.

O

Olander, Stefan and Mjörnell, Kristina and Femenías, Paula and Helsing, Elisabeth and Wallentén, Petter (2019) Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv - En antologi från forskningsmiljön SIRen. Other. SIRen.

R

Riksantikvarieämbetet, . (2012) Rapport från Riksantikvarieämbetet - Varsam energieffektivisering. In: Workshop, 23-24 augusti 2012, Visby.

S

Sidén, Adrian and Rolfsen Sandsborg, Kristian (2014) Ekonomiska konsekvenser till följd av varsamhetskrav - Ett förnyelseprojekt av flerbostadshus i Sätra, Gävle. Other thesis, University of Gävle.

Steen Larsen, Tine and Kraul, Annegrete and Sælan, Anders and Hansen, Ellen Kathrine and Aggerholm, Søren (2010) Energiparcel - 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. Realea A/S. ISBN 978-87-92230-26-3

Stenberg, Erik (2012) Bilaga E (sid 67-71) till rapport Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus: Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Other. SBUF.

Strunge Jensen A/S, (2009) Energirenovering i fredede bygninger. Afdækning af muligheder for implementering af energibesparende tiltag i fredede bygninger med afsæt i det fredede bygningskompleks Fæstningens Materialgård. Project Report. Realea A/S.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, . (2014) Grønne slotte: Spar på varmen – bevar kulturarven. Et forsøgsprojekt om energi och bevaringsforhold. Præsentation og hovedkonklusioner. Project Report. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Söderström, Mikael and Broström, Tor (2010) Energieffektivisering i Karlstad stift. Project Report. Högskolan på Gotland.

T

Thuvander, Liane and Femenías, Paula (2014) Rebo - Strategier för hållbar renovering – fokus på perioden ”folkhemmet”. Project Report. Chalmers tekniska högskola, Centrum för Management i Byggsektorn.

Torgén, Johan (2017) Kategorisering av Arbogasbyggnadsbestånd byggt före 1945 - En tillämpad metod för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Other thesis, Uppsala universitet.

V

Vestlund, Jenny (2009) Energieffektivisering i byggnadsminnen. En studie om energieffektiviserande åtgärder på sex byggnadsminnen i Visby innerstad. Documentation. UNSPECIFIED.

W

Wahlqvist, Max (2018) Modellering av energisignatur för flerbostadshus - En studie över möjligheter och begränsningar med olika sätt att beräkna energianvändning. Other thesis, Uppsala universitet.

Warfvinge, Catarina (2008) Mycket energi att spara i miljonprogrammet! VVS-FORUM - VÄRME OCH ENERGI (April ). pp. 7-12.

This list was generated on Thu Jun 20 13:01:15 2024 UTC.