Spara och bevara* bibliographic database

Leijonhufvud, Gustaf and Broström, Tor (2015) Kyrkobyggnader och klimatförändringar. Project Report. Svenska kyrkan.

[img]
Preview
Text
SKU 2015 1 Bilagor Gemensamt ansvar en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningssystem.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: https://www.svenskakyrkan.se/Sve/Bin%c3%a4rfiler/F...

Abstract

Syftet med rapporten är att identifiera och värdera framtida inneklimatre-laterade risker i kyrkobyggnader på grund av framtida klimatförändringar samt att undersöka hur informationen om framtida risker kan användas. Vidare diskuteras styrkor och svagheter med befintlig fastighetsförvaltning med avseende på klimatanpassning. Undersökningen bygger på resultat från det europeiska projektet Climate for Culture där framtida risker, förknippade med klimatförändringar, pre-senteras i form av riskkartor. Som komplement till detta genomfördes en intervjuundersökning med ett tjugotal personer inom Svenska kyrkan som arbetar med fastighetsförvaltning.Undersökningen visar att risker för mögel och insektsangrepp ökar sig-nifikant medan andra risker, t ex mekaniska skador på bemålat trä, inte ökar. Följdfrågan blir då, vilka åtgärder kan eller bör vidtas i nuläget? För-fattarnas uppfattning är att klimatförändringarna förstärker betydelsen av förebyggande åtgärder och regelbundna kontroller för att förhindra innekli-matrelaterade skador. Vid långsiktiga insatser och investeringar, till exem-pel vid nyinstallation av uppvärmnings- eller avfuktningsanläggningar, bör kommande klimatförändringar beaktas vid dimensioneringen. Vidare borde Svenska kyrkan, i samverkan med andra nationella aktörer, överväga att införa ett program för långsiktiga uppföljningar av effekter på inneklimat och skador i kyrkor.

Item Type: Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords: klimatförändringar,risk, klimatanpassning, kyrkor, mögel, insektsangrepp
Subjects: English > Climate Change Adaptation
Svenska, danska, norska
Depositing User: Susanna Carlsten
Date Deposited: 29 Nov 2019 10:03
Last Modified: 29 Nov 2019 10:03
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/947

Actions (login required)

View Item View Item