Spara och bevara* bibliographic database
Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: . | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | O | R | S | T | W
Number of items at this level: 33.

.

., . Att tänka på vid energieffektivisering av kulturhistoriska trähus. Project Report. Luleå Tekniska Universitet.

., . (2019) Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader. Område –Ventilationsåtgärder. Project Report. Sustainable Innovation, Lunds universitet, Statens fastighetsverk.

., . (2019) Slutrapport - Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat. Project Report. Luleå Tekniska Universitet.

A

Arfvidsson, J. and Bjelke-Holtermann, B. and Mattsson, J. (2016) Metoder för riskbedömning av historiska byggnader. Other. Bygg & Teknik.

B

Balksten, Kristin and Strandberg-de Bruijn, Paulien (2019) Hampakalk - Tilläggsisolering på reveterade trähus och saltskadat tegelmurverk. Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola. ISBN 978-91-7895-035-5

Berefelt, Erik and Olsson, Linn (2017) Utvärdering av olika metoder för fuktstyrning i kyrkor. Other thesis, Uppsala universitet.

Broström, Tor and Eriksson, Petra and Norrström, Heidi (2015) Bruka, bevara och energieffektivisera. Offentliga fastigheter. ISBN 978-91-7585-249-2

C

Cehlin, Mathias and Akander, Jan and Persson, Gustav (2012) Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter - Elva lokala exempel år 2012: Del 1 och 2. Technical Report. Högskolan i Gävleborg.

Cruz, Ronald (2014) Byggtekniska åtgärder förenergieffektivisering av kulturhistoriskvärdefull byggnad - En fallstudie av Gamla rådhuset i kvarteret Stadsvapnet 6, Piteå. Other thesis, Luleå tekniska högskola.

E

Edbladh, Josefin and Persson, Joar (2018) Hampakalk - En jämförelsestudie med avseende på brandegenskaper. Other thesis, Lunds universitet.

Eriksson, Rickard (2017) Energin i huset - En undersökning av energianvändning och energiprestanda i svenska bostadshus uppförda före 1945 utifrån energideklarationsregistret Gripen. Masters thesis, Uppsala universitet.

Eriksson, Rickard (2016) Fuktstyrning av inomhusklimatet på Skoklosters slott: En utvärdering av avfuktning, skyddsvärme och fuktstyrd ventilation. Other thesis, Uppsala universitet.

F

Femenías, Paula and Johansson, Pär and Thuvander, Liane and Wahlgren, Paula and Mörk, Klara (2017) Renoveringsbehov i äldre hus – möjligheter för energieffektivisering och bevarande av kulturmiljö. Bygg & Teknik (2/2017).

Fuglseth, Mie and Lyslo Skullestad, Julie and Sandberg-Kristoffersen, Bjørge and Boro, Marte and Berg, Fredrik and Fjeldheim, Harald and Heide, Vegard (2016) Klimagassberegninger Villa Dammen. Project Report. Riksantikvaren.

G

Gårdestedt, Maria (2013) Teknikutvecklingens påverkan på energianvändning i byggnader under 100 år. Other thesis, Umeå University, Faculty of Science and Technology.

H

Hagentoft, Carl-Eric and Sasic, Angela and Jonsson, Rolf and Jimar, Dick and Svensson-Tengberg, Charlotte and Lindström, Martin Effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar. SBUF-projekt 11871. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Håkansson, Jesper and Thor, Henric (2018) Simulering av klimatstyrning i Härnevi kyrka - påverkan på fuktupplagringen i en medeltida stenvägg. Other thesis, Uppsala universitet.

J

Johansson, Frida (2017) Från slott till koja - En studie av det svenska murteglets historia. Other thesis, Uppsala universitet.

K

Kjendseth Wiik, Marianne and Selvig, Eivind and Fuglseth, Mie and Resch, Eirik and Lausselet, Carine and Andresen, Inger and Brattebø, Helge and Hahn, Ulla (2020) Klimagasskrav til materialbruk i bygninger - Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger. Technical Report. SINTEF, Civitas, Asplan Viak, NTNU, Futurebuilt.

Källgren, Viktor (2017) Ljudmiljö i Kulturmiljö - Hampakalks akustiska egenskaper och tillämpbarhet i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Other thesis, Uppsala universitet.

L

Lappegard Hauge, Åshild and Almås, Anders-Johan and Flyen, Cecilie (2016) VEILEDERE FOR KLIMATILPASNING AV BYGNINGER OG INFRASTRUKTUR – oversikt og tematisk analyse. Technical Report. SINTEF Building and Infrastructure, Trondheim.

Legnér, Mattias and Geijer, Mia (2015) Kulturarvet och komforten: Inomhusklimatet och förvaltningen av kulturhistoriska byggnader och samlingar 1850-1985. Krilon.

Legnér, Mattias and Leijonhufvud, Gustaf and Tunefalk, Martin (2020) Energieffektivisering och kulturhistoriska värden: Styrmedels långsiktiga påverkan på bebyggelsen. Bebyggelsehistorisk tidskrift (78). ISSN 0349-2834

Leijonhufvud, Gustaf and Broström, Tor (2015) Kyrkobyggnader och klimatförändringar. Project Report. Svenska kyrkan.

Lingfors, David and Donarelli, Anna and Widén, Joakim (2018) Solenergi på kulturhistoriska byggnader. Other. Bygg & Teknik. (In Press)

O

Olander, Stefan and Mjörnell, Kristina and Femenías, Paula and Helsing, Elisabeth and Wallentén, Petter (2019) Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv - En antologi från forskningsmiljön SIRen. Other. SIRen.

Olsson, Ellen (2017) Ler och långhalm - En studie av lera som byggnadsmaterial i svensk äldre bebyggelse. Other thesis, Uppsala universitet.

R

Riksantikvarieämbetet, and Statens historiska museer, (1982) Värme och ventilation i äldre kyrkor. Underrättelser från Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. ISSN 0349-1439

S

Strandberg-de Bruijn, Paulien and Balksten, Kristin (2019) Energy and moisture in historic masonry walls retrofitted with hemp-lime. In: 4th international conference on innovative materials, structures and technologies (IMST 2019).

Strandberg-de Bruijn, Paulien and Donarelli, Anna and Balksten, Kristin Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampakalk. Bygg&Teknik. ISSN 0281-658x

T

Torgén, Johan (2017) Kategorisering av Arbogasbyggnadsbestånd byggt före 1945 - En tillämpad metod för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Other thesis, Uppsala universitet.

W

Wahlqvist, Max (2018) Modellering av energisignatur för flerbostadshus - En studie över möjligheter och begränsningar med olika sätt att beräkna energianvändning. Other thesis, Uppsala universitet.

Wernberg, Joel (2018) Energiåtervinning från styrd ventilation med värmeväxlare i liggtimmerbyggnad: En studie av uppmätt och simulerad energibesparing i Piteå Gamla Rådhus. Other thesis, Luleå tekniska universitet.

This list was generated on Thu Jun 20 11:23:51 2024 UTC.