Spara och bevara* bibliographic database

Cruz, Ronald (2014) Byggtekniska åtgärder förenergieffektivisering av kulturhistoriskvärdefull byggnad - En fallstudie av Gamla rådhuset i kvarteret Stadsvapnet 6, Piteå. Other thesis, Luleå tekniska högskola.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=...

Abstract

Dagens fokus och strävan mot en bättre energiprestanda gäller för samtliga byggnader, både i nya och äldre bebyggelser. Kulturmiljöer med gamla byggnaderär en del av vårt kulturarv och skildrar om förflutna tiders liv och sociala tillvaro samt hur samhället utvecklades från förr i tiden. På grund av detta finns en ambition att bevara kulturhistorisk värdefulla byggnader. Däremot har dessa äldre byggnader oftast låg energiprestanda och är i behov av energieffektivisering. Åtgärder för energieffektivisering måste ske omsorgsfullt för att kulturvärdet inte ska förvanskas. Syftet med detta examensarbete är att bidra med en ökad förståelse för hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan energieffektiviseras genom byggtekniska åtgärder. I examensarbetet har en fallstudiebyggnad studerats. Med ett energisimuleringsprogram beräknades fallstudiebyggnadens årliga energianvändning. Utifrån genomförd beräkning har förslag på byggtekniska energieffektiviseringsåtgärder simulerats för att se hur mycket byggnadens energiprestanda kan förbättras. En expertpanel med yrkesverksamma förvaltningsaktörer gav sina utlåtanden om de föreslagna åtgärderna i förhållande till gällande byggnadsminnesförklaring för byggnaden. Utlåtanden fungerade som riktlinjer för att byggnadens kulturhistoriska värde inte ska förvanskas eller gå helt förlorad. Dessutom bidrar detta till examensarbetets realistiska förankring till hur genomförbar förslagsåtgärderna är. Resultatet visar att fallstudiebyggnaden kan energieffektiviseras med byggtekniska åtgärder. De rekommenderade energieffektiviseringsåtgärderna som är baserad på expertpanelens utlåtande implementerades i energisimuleringsprogrammet. Enligt utförd energisimulering kan åtgärderna leda till nästan 20 procents i energibesparing jämfört med den nuvarande årliga energianvändningen. De av expertpanelens rekommenderade åtgärder som bidrog mest till energibesparing var montering av energiglas på befintliga fönsterytor och tilläggsisolering av källaren. Från expertpanelens utlåtanden kan slutsatsen dras att det förekommer skillnader i deras rekommendationer. Detta är på grund av hur värderingsmetoderna tolkas och prioriteras. Dessa skillnader i åsikter innebär olika potential att genomföra energieffektivisering genom byggtekniska åtgärder. Expertpanelens mest medgörliga förhållningssätt i jämförelse med den mest stringenta, skilde sig energibesparingspotentialen med 17%. Fallstudiebyggnadens uppmätta energianvändning idag uppfyller Boverkets krav. Med betydligt hårdare kriterier inför framtiden måste energieffektivisering ske vare sig dessa är byggtekniska åtgärder eller inte. Med examensarbetets resultat kan resultaten, diskussionen och slutsats fungera som underlag för en eventuell energieffektivisering i framtiden.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: teknik, energieffektivisering, kulturhistorisk, byggtekniska åtgärder
Subjects: Svenska, danska, norska > Byggnadens klimatskal
Svenska, danska, norska > Byggnadens klimatskal > Fönster och dörrar
Svenska, danska, norska > Simulering
Svenska, danska, norska > Byggnadens klimatskal > Isolering
Svenska, danska, norska
Depositing User: Susanna Carlsten
Date Deposited: 02 Dec 2019 11:33
Last Modified: 02 Dec 2019 11:33
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/965

Actions (login required)

View Item View Item