Spara och bevara* bibliographic database

Kjendseth Wiik, Marianne and Selvig, Eivind and Fuglseth, Mie and Resch, Eirik and Lausselet, Carine and Andresen, Inger and Brattebø, Helge and Hahn, Ulla (2020) Klimagasskrav til materialbruk i bygninger - Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger. Technical Report. SINTEF, Civitas, Asplan Viak, NTNU, Futurebuilt.

Full text not available from this repository.
Official URL: https://fmezen.no/wp-content/uploads/2020/05/ZEN-R...

Abstract

Målsetninger om klimagassutslippsreduksjoner fra materialbruk i bygg har fram til i dag vært knyttet til prosentvis reduksjon sammenlignet med referansebygg. Fordelen ved denne tilnærmingen er at det har vært mulig å sette mål, på tross av manglende statistikkgrunnlag og kunnskap om utslippsnivå for ulike typer bygninger. Utfordringen ved bruk av denne typen relative mål er imidlertid at prosjektene forholder seg til beregninger av referansen som utføres i hvert enkelt prosjekt. Dette åpner for at beregnede utslippsreduksjoner tilsiktet eller utilsiktet kan gjenspeile en tilpasset referanse i stedet for tiltak i prosjektet. Målsetningen med utredningen som presenteres i denne rapporten, har vært å etablere mest mulig vitenskapelig forankrede referanseverdier for utslippsnivå for materialbruk i bygninger med ulike funksjoner. Data fra livsløpsbaserte klimagassberegninger for norske bygninger har blitt samlet inn, med fokus på produksjonsfasen (A1-A3) og utskiftninger av materialer i bruksfasen (B4), og fra ordninger som FutureBuilt, Framtidens Byer, ZEB og ZEN, samt fra andre prosjekter. Totalt er det samlet inn data fra over 130 prosjekter fra perioden 2009-2020, som til sammen dekker over 1 million m² oppvarmet bruksareal og over 49.000 brukere. Resultatene av sammenstillingen viser en kvartilbredde på 240-492 kgCO2e/m², eller 4,0-8,2 kgCO2e/m2/år og en median på 324 kgCO2e/m2 eller 5,4 kgCO2e/m2/år for alle bygningstypene som er bygget. Slike absolutte utslippsnivåer kan benyttes av prosjekter som ZEN og FutureBuilt samt danne grunnlag for myndighetskrav til utslipp i byggeteknisk forskrift (TEK). Denne rapporten er resultat av et arbeid gjennomført i regi av forskningssenteret ZEN med fokus på å utforske muligheten for å etablere absolutte utslippskrav til materialer i bygninger. Involverte partnere inkluderer bl.a. SINTEF, NTNU, Civitas, Asplan Viak, Futurebuilt og Skanska. Resultatene viser en nedgang i beregnede utslipp fra 2012/13 og frem til 2019. I løpet av denne perioden har det vært en utvikling av bruk av ulike standarder og verktøy: EN 15978 og EN 15804 ble introdusert i 2011-2012, klimagassregnskap.no versjon 4 ble lansert i 2012 med en forbedret utslippsdatabase, og ZEB-verktøyet ble brukt i pilotprosjekter i perioden 2010-2016. Det antas at reduksjonen i beregnet utslipp skyldes introduksjonen av mer standardiserte datakilder fra for eksempel miljødeklarasjoner (EPD) og ecoinvent-databasen samt et større søkelys på materialutslippsreduksjoner. Det vil bli interessant å følge hvilken betydning NS 3720 og bred bruk av OneClick LCA vil ha på fremtidige klimagassberegninger og resultater for bygninger i Norge.

Item Type: Monograph (Technical Report)
Uncontrolled Keywords: Klimagass, bygninger, referanseverdier, orienteringsverdier, greenhouse gas, buildings, reference values, orientation values
Subjects: Svenska, danska, norska
Depositing User: Susanna Carlsten
Date Deposited: 03 Jun 2020 13:30
Last Modified: 03 Jun 2020 13:30
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/997

Actions (login required)

View Item View Item