Spara och bevara* bibliographic database

Fuglseth, Mie and Lyslo Skullestad, Julie and Sandberg-Kristoffersen, Bjørge and Boro, Marte and Berg, Fredrik and Fjeldheim, Harald and Heide, Vegard (2016) Klimagassberegninger Villa Dammen. Project Report. Riksantikvaren.

[img]
Preview
Text
Klimagassberegninger_Villa_Dammen.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://www.riksantikvaren.no/Tema/Energisparing/Ga...

Abstract

Denne rapporten presenterer resultatene av klimagassberegninger gjort for oppgradering og drift av eneboligen Villa Dammen, oppført i 1936 og oppgradert i 2014/15. Klimagassberegningene for oppgradering og drift av Villa Dammen er sammenliknet med fortsatt drift av bygget i originaltilstand, og en referansesituasjon der man i stedet for å oppgradere river bygget, og i stedt oppfører et nytt standard boligbygg i henhold til dagens forskriftskrav. Sammenlikningen er gjort med forutsetning om beboere som utviser en nøysom energibruksatferd. Dette er vurdert å være mer sannsynlig for eldre bygg enn et moderne forbruksmønster slik det legges opp til i standard energiberegninger, og dermed å gi et bedre sammenlikningsgrunnlag for total klimapåvirkning over levetiden. Tiltakene gjennomført i oppgraderingen av Villa Dammen har gitt stor reduksjon i klimagassutslipp fra energibruk uten å gi høye utslipp fra materialbruk, og beregningene viser en tilbakebetalingstid for utslipp til oppgraderingen av Villa Dammen på kun et halvt år. Sammenliknet med å rive Villa Dammen og oppføre et nytt standard energieffektivt bygg, gir Villa Dammen med oppgradering noe høyere klimagassutslipp over 60 års analyseperiode. Tilbakebetalingstiden for utslipp fra oppføring av nybygget er imidlertid rundt 50 år. Forutsetningene som ligger til grunn for beregning av årlig energibruk i drift har stor innvirkning på analyseresultatene. Energiberegninger basert på inndata som reflekterer beboere med en mer nøysom energibruksatferd og aktiv bruk av temperatursoning gir vesentlig lavere beregnet energibruk for Villa Dammen enn standard energiberegninger iht. NS 3031. Målte forbrukstall for husholdningens energibruk ligger enda lavere enn energiberegningene tilpasset nøysom atferd, og indikerer at energibruk som er lagt til grunn i analysen ikke er underestimert, og at man har valgt gode og tilpassede løsninger i oppgraderingsprosessen som gjør det mulig å opprettholde god innekomfort med lavt energibruk. Dersom faktisk energibruk legges til grunn for utslippsberegningene, gir Villa Dammen, oppgradert bygg, lavere levetidsutslipp enn et standardbygg oppført iht. dagens forskriftskrav. Dette indikerer at skånsom oppgradering, nøye valgte energitiltak og veiledning i energibesparende atferd vil være svært gode klimatiltak i eldre bygg. Rapporten inkluderer også alternative klimagassberegninger der utslipp av CO2 fra vedfyring ikke regnes som klimanøytrale, men antas å gi klimaeffekt på lik linje med andre brensler. De alternative beregningene tar dessuten hensyn til klimaeffekten av utslipp og opptak av CO2 i henhold til tidspunktet de oppstår, og inkluderer dermed en utslippsgevinst for midlertidig karbonlagring i trematerialer. De alternative beregningsresultatene viser at hvorvidt man ser på vedfyring som klimanøytralt eller ikke, kan endre konklusjonen om hvilke tiltak som reduserer klimapåvirkning. Når man vurderer klimaeffekten av energieffektiviseringstiltak er det derfor svært viktig å både betrakte endringer i energibruk og resulterende utslipp, og sette disse i sammenheng. Resultatene presentert i denne rapporten viser at energieffektivisering av eldre bygg ikke trenger å gå på bekostning av bevaringsverdi for å gi klimagevinst. Som et kompromiss, av hensyn til kulturhistoriske verdier, kan nennsomme energieffektiviseringstiltak være en måte å redusere den høye klimabelastningen fra drift av eldre boligbygg. Dersom de gode tiltakene gjennomføres, kan man oppnå en vesentlig forbedring av klimapåvirkning fra boligmassen, samtidig som den bygde kulturarven ivaretas.

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: Svenska, danska, norska > Simulering
Svenska, danska, norska > Fallstudier och management
Svenska, danska, norska
Depositing User: Susanna Carlsten
Date Deposited: 26 Apr 2017 13:50
Last Modified: 26 Apr 2017 13:50
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/885

Actions (login required)

View Item View Item