Spara och bevara* bibliographic database

Eriksson, Rickard (2017) Energin i huset - En undersökning av energianvändning och energiprestanda i svenska bostadshus uppförda före 1945 utifrån energideklarationsregistret Gripen. Masters thesis, Uppsala universitet.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1179609...

Abstract

I Sveriges byggnadsbestånd finns miljöer, byggnader och områden med höga kulturhistoriska värden. Vid renovering och energieffektivisering måste därför särskild hänsyn tas för att inte kulturvärden ska gå förlorade. Det finns stora databrister i befintliga bebyggelseregister över energianvändning i historiskabyggnader. Med hjälp av Boverkets energideklarationsregister Gripen går det ändå att undersöka sambandet mellan byggnaders energianvändning, energisparpotential och nybyggnadsår. Nybyggnadsår används i studien som ett vägledande mått på kulturhistoriska värden.Underlaget utgörs av drygt 531 000 svenska bostadshus. Av dessa är drygt 122 000 uppförda före 1945. Energianvändning och energiprestanda har studerats utifrån byggnadskategori, intilliggande väggar (friliggande, gavel och mellanliggande), klimatzon och värmekälla. Undersökningen visar att det finns en stor spridning mellan hög- och lågförbrukande byggnader över tiden. Detta innebär en effektiviseringspotential i det historiska byggnadsbeståndet. Spridningen är så gott som konstant oavsett nybyggnadsår och att endast titta på nybyggnadsår i analysen av besparingspotential är därför otillräckligt. Andra faktorer visar sig ha större påverkan. Störst betydelse har värmekällan. Det framgår att installation av värmepump i en- och tvåbostadshus är mycket effektivt för att uppnå lägre energianvändning. Det framgår också att såväl en- och tvåbostadshus som flerbostadshus från 1845 har samma energiprestanda som beståndet uppfört 1945. Utförda renoveringar har inte beaktats i studien.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: kulturhistoriska värden, energianvändning, energisparpotential
Subjects: Spara och bevara - Publications
Svenska, danska, norska > Fallstudier och management
Svenska, danska, norska
Depositing User: Susanna Carlsten
Date Deposited: 02 Dec 2019 08:13
Last Modified: 02 Dec 2019 08:13
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/956

Actions (login required)

View Item View Item