Spara och bevara* bibliographic database
Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 33.

Article

Femenías, Paula and Johansson, Pär and Thuvander, Liane and Wahlgren, Paula and Mörk, Klara (2017) Renoveringsbehov i äldre hus – möjligheter för energieffektivisering och bevarande av kulturmiljö. Bygg & Teknik (2/2017).

Legnér, Mattias and Leijonhufvud, Gustaf and Tunefalk, Martin (2020) Energieffektivisering och kulturhistoriska värden: Styrmedels långsiktiga påverkan på bebyggelsen. Bebyggelsehistorisk tidskrift (78). ISSN 0349-2834

Riksantikvarieämbetet, and Statens historiska museer, (1982) Värme och ventilation i äldre kyrkor. Underrättelser från Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. ISSN 0349-1439

Strandberg-de Bruijn, Paulien and Donarelli, Anna and Balksten, Kristin Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampakalk. Bygg&Teknik. ISSN 0281-658x

Monograph

., . Att tänka på vid energieffektivisering av kulturhistoriska trähus. Project Report. Luleå Tekniska Universitet.

., . (2019) Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader. Område –Ventilationsåtgärder. Project Report. Sustainable Innovation, Lunds universitet, Statens fastighetsverk.

., . (2019) Slutrapport - Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat. Project Report. Luleå Tekniska Universitet.

Arfvidsson, J. and Bjelke-Holtermann, B. and Mattsson, J. (2016) Metoder för riskbedömning av historiska byggnader. Other. Bygg & Teknik.

Cehlin, Mathias and Akander, Jan and Persson, Gustav (2012) Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter - Elva lokala exempel år 2012: Del 1 och 2. Technical Report. Högskolan i Gävleborg.

Fuglseth, Mie and Lyslo Skullestad, Julie and Sandberg-Kristoffersen, Bjørge and Boro, Marte and Berg, Fredrik and Fjeldheim, Harald and Heide, Vegard (2016) Klimagassberegninger Villa Dammen. Project Report. Riksantikvaren.

Hagentoft, Carl-Eric and Sasic, Angela and Jonsson, Rolf and Jimar, Dick and Svensson-Tengberg, Charlotte and Lindström, Martin Effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar. SBUF-projekt 11871. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Kjendseth Wiik, Marianne and Selvig, Eivind and Fuglseth, Mie and Resch, Eirik and Lausselet, Carine and Andresen, Inger and Brattebø, Helge and Hahn, Ulla (2020) Klimagasskrav til materialbruk i bygninger - Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger. Technical Report. SINTEF, Civitas, Asplan Viak, NTNU, Futurebuilt.

Lappegard Hauge, Åshild and Almås, Anders-Johan and Flyen, Cecilie (2016) VEILEDERE FOR KLIMATILPASNING AV BYGNINGER OG INFRASTRUKTUR – oversikt og tematisk analyse. Technical Report. SINTEF Building and Infrastructure, Trondheim.

Leijonhufvud, Gustaf and Broström, Tor (2015) Kyrkobyggnader och klimatförändringar. Project Report. Svenska kyrkan.

Lingfors, David and Donarelli, Anna and Widén, Joakim (2018) Solenergi på kulturhistoriska byggnader. Other. Bygg & Teknik. (In Press)

Olander, Stefan and Mjörnell, Kristina and Femenías, Paula and Helsing, Elisabeth and Wallentén, Petter (2019) Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv - En antologi från forskningsmiljön SIRen. Other. SIRen.

Conference or Workshop Item

Strandberg-de Bruijn, Paulien and Balksten, Kristin (2019) Energy and moisture in historic masonry walls retrofitted with hemp-lime. In: 4th international conference on innovative materials, structures and technologies (IMST 2019).

Book

Balksten, Kristin and Strandberg-de Bruijn, Paulien (2019) Hampakalk - Tilläggsisolering på reveterade trähus och saltskadat tegelmurverk. Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola. ISBN 978-91-7895-035-5

Broström, Tor and Eriksson, Petra and Norrström, Heidi (2015) Bruka, bevara och energieffektivisera. Offentliga fastigheter. ISBN 978-91-7585-249-2

Legnér, Mattias and Geijer, Mia (2015) Kulturarvet och komforten: Inomhusklimatet och förvaltningen av kulturhistoriska byggnader och samlingar 1850-1985. Krilon.

Thesis

Berefelt, Erik and Olsson, Linn (2017) Utvärdering av olika metoder för fuktstyrning i kyrkor. Other thesis, Uppsala universitet.

Cruz, Ronald (2014) Byggtekniska åtgärder förenergieffektivisering av kulturhistoriskvärdefull byggnad - En fallstudie av Gamla rådhuset i kvarteret Stadsvapnet 6, Piteå. Other thesis, Luleå tekniska högskola.

Edbladh, Josefin and Persson, Joar (2018) Hampakalk - En jämförelsestudie med avseende på brandegenskaper. Other thesis, Lunds universitet.

Eriksson, Rickard (2017) Energin i huset - En undersökning av energianvändning och energiprestanda i svenska bostadshus uppförda före 1945 utifrån energideklarationsregistret Gripen. Masters thesis, Uppsala universitet.

Eriksson, Rickard (2016) Fuktstyrning av inomhusklimatet på Skoklosters slott: En utvärdering av avfuktning, skyddsvärme och fuktstyrd ventilation. Other thesis, Uppsala universitet.

Gårdestedt, Maria (2013) Teknikutvecklingens påverkan på energianvändning i byggnader under 100 år. Other thesis, Umeå University, Faculty of Science and Technology.

Håkansson, Jesper and Thor, Henric (2018) Simulering av klimatstyrning i Härnevi kyrka - påverkan på fuktupplagringen i en medeltida stenvägg. Other thesis, Uppsala universitet.

Johansson, Frida (2017) Från slott till koja - En studie av det svenska murteglets historia. Other thesis, Uppsala universitet.

Källgren, Viktor (2017) Ljudmiljö i Kulturmiljö - Hampakalks akustiska egenskaper och tillämpbarhet i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Other thesis, Uppsala universitet.

Olsson, Ellen (2017) Ler och långhalm - En studie av lera som byggnadsmaterial i svensk äldre bebyggelse. Other thesis, Uppsala universitet.

Torgén, Johan (2017) Kategorisering av Arbogasbyggnadsbestånd byggt före 1945 - En tillämpad metod för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Other thesis, Uppsala universitet.

Wahlqvist, Max (2018) Modellering av energisignatur för flerbostadshus - En studie över möjligheter och begränsningar med olika sätt att beräkna energianvändning. Other thesis, Uppsala universitet.

Wernberg, Joel (2018) Energiåtervinning från styrd ventilation med värmeväxlare i liggtimmerbyggnad: En studie av uppmätt och simulerad energibesparing i Piteå Gamla Rådhus. Other thesis, Luleå tekniska universitet.

This list was generated on Mon Feb 6 21:06:06 2023 UTC.